Facebook

Instagram

Specjalne podziękowania dla ABODE Koło Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Common KN Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy przygotowali dla nas identyfikację wizualną.

Przyjmujemy darowizny na rachunek bankowy nr

85 1600 1433 1889 3852 2000 0001

Fundacja Plastformers

ul. Rakowiecka 50/2,

50-422 Wrocław, NIP:898 225 27 00

Powstanie fundacji zostało zainspirowane przepięknym, globalnym ruchem Precious Plastic. Naszą misją  jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj) oraz projektowania permakulturowego według jej zasad etycznych - troski o Ziemię oraz ludzi. Myśląc globalnie, działamy lokalnie. Długotrwałym efektem ma być tworzenie trwałych więzi społecznych, wspólna troska o przestrzenie publiczne, redukcja ilości plastiku poprzez zmniejszenie jego "szybkiej konsumpcji" (zakupu i jednorazowego wykorzystania), właściwa segregacja czy przetworzenie w warsztacie na inne cenne i unikatowe przedmioty. Ideą, która stoi za naszymi działaniami jest zero-waste i potrzeba racjonalizacji gospodarki z odpadami. Nagromadzony w świecie plastik rozkłada się setki lat, a następnie przenika w całe łańcuchy pokarmowe, nie wyłączając człowieka. Stanowi on coraz większe zagrożenie dla całych ekosystemów, a w szczególności oceanów. Równocześnie poprawy wymaga gospodarka odpadów organicznych na kompost oraz retencja wodna, żeby zapobiec procesom jałowienia i pustynnienia gleby, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu.

Prowadzimy działania edukacyjne w formie zajęć, warsztatów, wykładów, artykułów, publikacji oraz wszelkich innych, które zmierzają do inspiracji i utrwalania postaw przyjaznych środowisku.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Warsztaty

Broszura edukacyjna

Zmień plastiki w dobre nawyki

Kontakt