FUNDACJA

PLASTFORMERS

Powstanie fundacji zostało zainspirowane przepięknym, globalnym ruchem Precious Plastic. Naszą misją  jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj) oraz projektowania permakulturowego według jej zasad etycznych - troski o Ziemię oraz ludzi. Myśląc globalnie, działamy lokalnie. Długotrwałym efektem ma być tworzenie trwałych więzi społecznych, wspólna troska o przestrzenie publiczne, redukcja ilości plastiku poprzez zmniejszenie jego "szybkiej konsumpcji" (zakupu i jednorazowego wykorzystania), właściwa segregacja czy przetworzenie w warsztacie na inne cenne i unikatowe przedmioty. Ideą, która stoi za naszymi działaniami jest zero-waste i potrzeba racjonalizacji gospodarki z odpadami. Nagromadzony w świecie plastik rozkłada się setki lat, a następnie przenika w całe łańcuchy pokarmowe, nie wyłączając człowieka. Stanowi on coraz większe zagrożenie dla całych ekosystemów, a w szczególności oceanów. Równocześnie poprawy wymaga gospodarka odpadów organicznych na kompost oraz retencja wodna, żeby zapobiec procesom jałowienia i pustynnienia gleby, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu.

Prowadzimy działania edukacyjne w formie zajęć, warsztatów, wykładów, artykułów, publikacji oraz wszelkich innych, które zmierzają do inspiracji i utrwalania postaw przyjaznych środowisku.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Warsztaty

Broszura edukacyjna

Zmień plastiki w dobre nawyki

Kontakt

Lubisz naszą działalność i chcesz wesprzeć finansowo?

Trafiłeś w odpowiednie miejsce :)

Przyjmujemy darowizny na rachunek bankowy nr

85 1600 1433 1889 3852 2000 0001

Fundacja Plastformers,

ul.Św.Wincentego 25 A,C 

50-252 Wrocław, NIP: 8982252700