Facebook

Instagram

Specjalne podziękowania dla ABODE Koło Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Common KN Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy przygotowali dla nas identyfikację wizualną.

Przyjmujemy darowizny na rachunek bankowy nr

85 1600 1433 1889 3852 2000 0001

Fundacja Plastformers

ul. Rakowiecka 50/2,

50-422 Wrocław, NIP:898 225 27 00

Bruno

Zachariasiewicz

Yauheniya 

Chubarava

Katarzyna

Kaczmarek

Šasa

Kesić

Arkadiusz

Nowacki

Maria

Talala

Bruno Zachariasiewicz

Prezes Zarządu, ogarniacz formalności i księgowości. Ukończył Prawo na UWr, studia podyplomowe “Zioła i nutraceutyki” na UPWr, Permaculture Design Course (PDC) The Permaculture Research Institute of Australia & Permaculture Association, warsztaty z tworzenia dachów zielonych Akademii Budownictwa Naturalnego.

Z pasji ogrodnik i fotograf.

Yauheniya Chubarava

Członek Zarządu Fundacji. Ukończyła Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Odpowiada w szczególności za działalność "FormaLiści", warsztaty edukacyjne oraz innowacje. Uwielbia zbierać grzyby i planować. Studiuje Integrowane i Ekologiczne Ogrodnictwo na UPWr.

Arkadiusz Nowacki

Majster spraw technicznych i elektrycznych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Nasze machinarium to jego zasługa.

Šasa Kesić

Ogarniacz spraw do zrobienia, dobry duszek fundacji. Pochodzący z Bośni i Hercegowiny, a z wykształcenia aktuariusz. Brytyjski akcent to jego specjalność.

Katarzyna Kaczmarek

Artystka, rzemieślniczka. Z wykształcenia restauratorka dzieł rzemiosła artystycznego oraz czeladnik florysta. Tańcząca z roślinami.

Maria Talala

Pomysłowa i kreatywna. Specjalista od Warsztatów wszelkiej maści.

Sprawozdanie

merytoryczne 2019

Sprawozdanie

merytoryczne 2020

Sprawozdanie

finansowe 2019

Sprawozdanie

finansowe 2020

Statut

Plastformers to grupa przyjaciół (Bruno Zachariasiewicz, Yauheniya Chubarava, Katarzyna Kaczmarek, Arkadiusz Nowacki, Šasa Kesić, Maria Talala) zorganizowanych w fundację, której powstanie zainspirowane jest przepięknym, globalnym ruchem Precious Plastic. Celem fundacji jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich takich jak zasada 4R (reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, przetwarzaj) oraz projektowania permakulturowego według jej zasad etycznych - troski o Ziemię oraz Ludzi. W wyniku presji człowieka na środowisko i klimat, coraz częściej mówi się o epoce człowieka - antropocenie, w którym niewłaściwa eksploatacja zasobów prowadzi do degradacji gleby, wody i powietrza czyli podstaw życia na Ziemi. Żyjemy w czasach masowego wymierania gatunków i zakłócania całych ekosystemów oraz stabilności cywilizacji ludzkiej. Permakultura z kolei, jak sama nazwa podpowiada, prowadzi do przeciwdziałania powyższemu <ang. skrzyżowane wyrazów permanent = trwały i culture = kultura lub agriculture = rolnictwo>

 

Idea

 

Ideą, która stoi za naszymi działaniami jest zero-waste i potrzeba racjonalizacji gospodarki z odpadami. Nagromadzony w świecie plastik rozkłada się setki lat, a następnie przenika w całe łańcuchy pokarmowe, nie wyłączając człowieka. Stanowi on coraz większe zagrożenie dla całych ekosystemów, a w szczególności oceanów. Równocześnie poprawy wymaga gospodarka odpadów organicznych na kompost oraz retencja wodna, żeby zapobiec procesom jałowienia i pustynnienia gleby, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu. Ramami etycznymi naszych decyzji są troska o planetę, o ludzi oraz zwrot nadmiaru. Wymagają myślenia długofalowego o skutkach naszych działań i poszerzania wiedzy o powiązaniach wszystkich użytkowników biosfery. Jesteśmy częścią przyrody i troska o planetę obejmuje również nasze potrzeby - żywność, schronienie, warunki do rozwoju, serdeczne relacje międzyludzkie. Wychodząc od wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, następnie najbliższych i otoczenie, jesteśmy w stanie budować trwałe, bardziej szczęśliwe społeczności oparte na wymianie i współpracy. Zasady projektowania permakulturowego stanowią inspirację do rozwijania ciekawości o powiązaniach elementów i ich funkcji, zachęcają do eksperymentowania i tworzenia ekologicznych, bioróżnorodnych i wydajnych systemów.

"Postępujące ocieplanie się klimatu i nadmierna eksploatacja zasobów planety zagrażają funkcjonowaniu biosfery i podstawom istnienia cywilizacji ludzkiej. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie ich przyczyn i minimalizowanie skutków. Są to obecnie najpilniejsze wyzwania stojące przed ludzkością, a ich bagatelizowanie jest objawem skrajnej nieodpowiedzialności." - w uzasadnieniu Rady Wydziału Nauk Biologicznych, która podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego na UWr.

Zatem do dzieła, ludzie!

 

Co robimy?

 

Myśląc globalnie, działamy lokalnie. Długotrwałym efektem ma być tworzenie trwałych więzi społecznych, wspólna troska o przestrzenie publiczne, redukcja ilości plastiku poprzez zmniejszenie jego "szybkiej konsumpcji" (zakupu i jednorazowego wykorzystania), właściwa segregacja czy przetworzenie w warsztacie na inne cenne i unikatowe przedmioty. Prowadzimy również ogrody społeczne, w których uczymy się projektowania permakulturowgo, czyli tworzenia systemów regeneratywnych i samowystarczalnych, w szczególności w zakresie zdrowej gleby, produkcji własnej żywności, energii czy gromadzenia wody.

Nasz zespół

O nas